Thứ tư, 06/07/2022 - 02:47|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
 • Trần Văn Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0917217797
  • Email:
   tranman76@gmail.com
 • Phạm Xuân Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0939145468
  • Email:
   xuanhoan.tanhong.dongthap@gmail.com
 • Lê Quốc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902830201
  • Email:
   lequocvinh.tanhong@gmail.com
 • Dương Hữu Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ PPGD Vật lý
  • Điện thoại:
   0939205339
  • Email:
   dhtung1981@gmail.com
 • Dương Hữu Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban chấp hành- Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ PPGD Vật lý
  • Điện thoại:
   0939205339
  • Email:
   dhtung1981@gmail.com
 • Lê Quốc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902830201
  • Email:
   lequocvinh.tanhong@gmail.com
 • Trần Văn Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0917217797
  • Email:
   tranman76@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lê Vĩnh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919539439
  • Email:
   vinhtuanth@gmail.com
 • Phạm Thị Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán - Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học kế toán
  • Email:
   phamngochien2402@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn thư, Thủ quỹ - Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp văn thư
  • Điện thoại:
   0919860395
  • Email:
   ntbba2011@gmail.com