Thứ sáu, 09/12/2022 - 13:53|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
 • Trần Văn Mẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0917217797
  • Email:
   tranman76@gmail.com
 • Dương Hữu Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ PPGD Vật lý
  • Điện thoại:
   0939205339
  • Email:
   dhtung1981@gmail.com
 • Lê Quốc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902830201
  • Email:
   lequocvinh.tanhong@gmail.com
 • Phạm Xuân Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0939145468
  • Email:
   xuanhoan.tanhong.dongthap@gmail.com