Wednesday, 05/10/2022 - 13:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
 • Nguyễn Thị Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lê Vĩnh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919539439
  • Email:
   vinhtuanth@gmail.com
 • Võ Hoàng Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913461296
  • Email:
   vhlam38@gmail.com
 • Phạm Thị Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Ban Chấp hành
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919774750