Friday, 09/12/2022 - 11:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG

Công văn định hướng tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”

Công văn định hướng tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTGHU, ngày 22/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền “Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022); ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề nghị các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền “Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, như sau: 

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay([1])­:

Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử, tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay; làm rõ bản chất đặc biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Tuyên truyền giúp các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông xây dựng, vun đắp và được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời dành cho nhau ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tuyên truyền làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục… trong đó quan hệ chính trị giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước. Hai bên đã phát huy những cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời triển khai những cơ chế hợp tác mới; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược; thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp dưới nhiều hình thức, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào([2]); ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Chính phủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác như: (1) Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030; (2) Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025 và các Thỏa thuận hợp tác giữa các ban, bộ, ngành của hai nước. Các văn kiện này không chỉ thể hiện quan hệ chính trị giữa hai nước đang được tăng cường mạnh mẽ mà còn khẳng định hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề chiến lược, các lĩnh vực ngày càng phong phú và toàn diện.

Tăng cường tuyên truyền về những dự án điển hình, cụ thể của Việt Nam ở Lào và những dự án điển hình của Lào tại Việt Nam, nhấn mạnh quá trình hợp tác, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện lẫn nhau trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án đó; những câu chuyện, bài viết về người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào; những cá nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào.

1.2. Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”:

Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977).

Ngày 05/9/1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Lào, luôn kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do dân tộc.

Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết các Hiệp ước: (1) Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; (2) Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và ra Tuyên bố chung tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trong đó, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước.

Chú trọng tuyên truyền, thông tin đậm nét về các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các ban, bộ, ngành địa phương hai nước, đặc biệt là các ban, bộ, ngành có quan hệ hợp tác với Lào, các địa phương có chung đường biên giới. Tuyên truyền về các hoạt động mít tinh, kỷ niệm, trao đổi điện mừng; hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, triển lãm, hội thảo của các cơ quan, doanh nghiệp… Tăng cường các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thiên nhiên, con người, văn hóa của hai nước([3]).

Các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, chủ động tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.

1.3. Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Lào

Giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào; những cá nhân điển hình người Lào sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam có đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

2. Tài liệu tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền về tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017 - 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (có tài liệu gửi kèm theo).

3. Hình thức tuyên truyền: Trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền miệng; phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, nhất là qua mạng xã hội (facebook, zalo...).

4. Thời gian tuyên truyền

Hoạt động tuyên truyền diễn ra trong năm 2022, trong đó cao điểm từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2022.

Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện.

 

Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo),

 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),

 

- Như kính gửi,

 

- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

 

 

Lê Thị Lệ Thủy

 

([1]) Đề nghị tham khảo tài liệu tuyên truyền bao gồm: Sách Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (1930 - 2017) do Ban Tuyên giáo Trung ương, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật phát hành năm 2017; tình hình và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2017 - 2022 (có tài liệu kèm theo).

([2]) Nổi bật là các chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và các chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Lào.

([3]) Danh mục các hoạt động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” được ban hành theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ bao gồm các hoạt động: (1) Lãnh đạo cấp cao hai nước trả lời phỏng vấn báo chí nhân ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/2022); (2) Đại sứ Lào tại Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Lào phát biểu trên Đài Phát thanh, Truyền hình nước sở tại; (3) Các báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp với Bạn có chương trình đặc biệt chào mừng kỷ niệm 02 ngày lễ lớn một tuần trước mỗi ngày kỷ niệm; (4) Đưa tin Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước của hai nước trao đổi điện mừng, lẵng hoa nhân ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/2022) và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/2022); (5) Đưa tin về các hoạt động kỷ niệm, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao, triển lãm, hội thảo,... (6) Đăng bài viết, chiếu phim giới thiệu về đất nước, con người, các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại tại mỗi nước; chiếu 02 bộ phim "Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản" và "Chủ tịch Xu-pha-nu-vông với Việt Nam", công chiếu những bộ phim tài liệu về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào rải đều trong cả năm 2022.

Tác giả: Lê Quốc Vinh
Bài tin liên quan