Wednesday, 05/10/2022 - 13:12|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG

Công văn định hướng tuyên truyền trong tháng 7 năm 2022

Công văn định hướng tuyên truyền trong tháng 7 năm 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

hực hiện Công văn số 921-CV/BTGTU ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng tuyên truyền trong tháng 7 năm 2022. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong tháng 7 năm 2022, như sau:

1. Về sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên.

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 46 năm ngày Quốc hội khoá VI quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976 - 02/7/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), Tổng Bí  thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 35 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2022); 72 năm Ngày Truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022); 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022)...

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

Tuyên truyền kế hoạch và nội dung năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”[1], nhất là giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Tuyên truyền Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030[2].

Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Tập trung tuyên truyền công tác tiêm phòng vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp[3].

Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng[4]; tăng cường công tác kiểm tra, thông tin tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã[5].

Tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022, theo nội dung Công văn số 888-CV/BTGTU ngày 09/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Tuyên truyền công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, trong đó cần tuyên truyền những điểm mới trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tuyên truyền về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng[6]; thực hiện Kết luận số 34-KL ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030[7].

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030[8]

Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022[9].

Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước.

4. Truyền thông về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của cả nước, của tỉnh Đồng Tháp và huyện Tân Hồng.

Tuyên truyền đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người[10]; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2022 - 2025[11].

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật.

Tuyên truyền công tác phòng, chống buôn lậu; an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy...

Tiếp tục tuyên truyền công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; kết quả xây dựng xã Bình Phú và Tân Phước đạt xã nông thôn mới…

5. Truyền thông tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền tình trạng khí hậu toàn cầu năm 2021 và một số tình hình thế giới thời gian gần đây…

Nội dung tuyên truyền được đăng trong tài liệu sinh hoạt Chi bộ số 7 năm 2022 kèm theo.

Đề nghị các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền ở đơn vị, địa phương mình.

Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Thường trực Huyện uỷ (báo cáo),

 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (báo cáo),

 

- Như kính gửi,

 

- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

 

 

 

 

Lê Thị Lệ Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2022

(kèm theo Công văn số 343-CV/BTGHU ngày 30/6/2022

của Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

 

 
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

1. Lời Bác dạy

* “Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí”.

Trích trong bài “Phê bình”, ngày 12/7/1951.

* “Càng tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc, thì mọi người càng phải thêm hăng hái thi đua làm trọn nhiệm vụ tổng động viên, để chuẩn bị đầy đủ, để chuyển mạnh sang tổng phản công, để tranh lại độc lập và thống nhất cho Tổ quốc”.

Trích trong “Thư gửi Ban Tổ chức Trung ương ngày thương binh liệt sĩ”, ngày 27/7/1950.

* “Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình”.

Trích trong bài “Phải chữa cái bệnh cấp bậc”, ngày 15/7/1950.

* “Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa do xã hội cũ để lại, như cái ung nhọt còn sót lại trên thân thể của người khổng lồ. Công khai và mạnh dạn gạt bỏ cho thật sạch những ung nhọt ấy thì thân thể càng mạnh khỏe thêm”.

Trích trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, ngày 24/7/1962.

* “Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng, hay là để nói chính trị suông. Tất cả đảng viên và đoàn viên phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành các chính sách của Đảng và Chính phủ”.

Trích trong bài “Nói chuyện tại hội nghị sản xuất tỉnh Sơn Tây”

(nay thuộc thành phố Hà Nội), ngày 08/7/1958.

2. Mẩu chuyện Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt

Ngày 10 tháng 3 năm 1946, báo Cứu quốc đăng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ. Trong thư có đoạn Người viết: “Tôi xin kính cẩn cúi chào vong linh các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc đấu tranh cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng”.

Tiếp sau đó, trong thư gửi đồng bào miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại viết: “Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam, đã vì tổ quốc mà hy sinh tính mệnh”.

Hơn nửa tháng sau khi đi Pháp về, ngày 7 tháng 11 năm 1946, Người đã đến dự lễ “Mùa đông binh sĩ” do Hội liên hiệp Quốc dân Việt Nam tổ chức tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, vận động đồng bào ở hậu phương đóng góp tiền của để may áo trấn thủ cho chiến sĩ, thương binh, bệnh binh.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã thu hút nhiều thanh niên nam nữ tham gia quân đội. Một số chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, một số nữa là thương binh, bệnh binh, đời sống gặp nhiều khó khăn, mặc dầu anh chị em tình nguyện chịu đựng không kêu ca, phàn nàn.

Trước tình hình ấy, tháng 6 năm 1947, Chủ tich Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày nào đó trong năm làm “Ngày Thương binh” để đồng bào ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh. Có lẽ trừ những ngày kỉ niệm quốc tế - “Ngày thương binh” là ngày kỉ niệm trong nước đầu tiên được tổ chức.

Hưởng ứng và đáp lại tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một hội nghị trù bị đã khai mạc tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gồm có một số đại biểu ở Trung ương, khu và tỉnh. Hội nghị nhất trí lấy ngày 27 tháng 7 là Ngày Thương binh Liệt sĩ và tổ chức ngay lần đầu trong năm 1947.

Báo Vệ quốc quân số 11, ra ngày 27 tháng 7 năm 1947 đã đăng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thường trực Ban tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”. Đầu thư người viết: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay đã thành ra thương binh”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: “thương binh là người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt.

Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.

Cuối thư, Người vận động đồng bào nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ thương binh. Bản thân Người đã xung phong góp chiếc áo lụa, một tháng lương và tiền ăn một bữa của Người và tất cả các nhân viên của Phủ Chủ tịch, tổng cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127 đồng) để tặng thương binh.

Năm sau, ngày 27 tháng 7 năm 1948, trong một thư dài đầy tình thương yêu, Bác nói: “Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một trận lụt to. Nó đe dọa tràn ngập cả non sông Tổ quốc. Nó đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố, mẹ, vợ con, dân ta.

Trước cơn nguy hiểm ấy , số đông thanh niên yêu quí của nước ta dũng cảm xông ra mặt trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào”.

Người xót xa viết: “Họ quyết liều chết chống địch, để cho Tổ quốc và đồng bào sống… Ngày nay, bố mẹ họ đã mất một người con yêu quí. Vợ trẻ trở nên bà góa. Con dại trở nên mồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ… Nhưng tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được. Và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh”.

3. Sinh hoạt tư tưởng

Giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng là đạo đức, là văn minh trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên.

Tại Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Tầm vóc vĩ đại của Đảng được Người khái quát đã trở thành nét đẹp văn hóa - văn hóa Đảng. Xây dựng văn hóa Đảng nhằm giáo dục, bồi dưỡng, khích lệ tinh thần phấn đấu cao của mọi đảng viên; đồng thời, nhằm đập tan mọi âm mưu xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC "ĐẢNG LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH"

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Mục tiêu hiện nay của Đảng là đấu tranh thống nhất nước nhà, để thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; làm cho cả nước không còn ai bị bóc lột, xây dựng một xã hội mới, trong đó mọi người được sung sướng, ấm no". Mục tiêu đó là đạo đức, là văn minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lãnh đạo nhân dân ta chống lại ách thống trị của thực dân và ách áp bức của phong kiến, đấu tranh đòi quyền lợi cho dân nghèo, làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thực hiện quyền tự quyết, quyền độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam, đó là quyền bình đẳng tối thiểu của các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Đó là một trong những lý do để Người trở thành chiến sĩ cộng sản đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Đó là đạo đức, là văn minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Lý do tồn tại của Đảng là ở đó, đạo đức và văn minh của Đảng cũng là ở đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở Chính phủ chăm lo mọi mặt cho đời sống nhân dân, với tinh thần nhân dân chỉ cảm nhận được quyền của mình trong một nước độc lập khi ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, mọi người được học hành. Việc kết hợp các giá trị đạo đức dân tộc với các giá trị đạo đức của thời đại đã tạo ra là nền tảng quan trọng của sự tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Đó là đạo đức, là văn minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng đạo đức của đội ngũ cán bộ. Người rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ văn hóa, am hiểu pháp luật, thành thạo nghiệp vụ và nhất là phải có đạo đức cần, kiệm liêm chính, chí công vô tư, tận tâm, tận lực, trung với nước, hiếu với dân suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Chính vì lẽ đó, Người rất quan tâm đến việc tu dưỡng đạo đức người cách mạng và cảnh báo tình trạng cán bộ "dùng của công làm việc tư... Không sợ mất thanh danh của Đảng, không sợ mất danh giá của mình", quên cả thanh liêm đạo đức cần phải phê phán mạnh mẽ và loại bỏ - những công việc đó là đạo đức, là văn minh của Đảng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu thương con người. Đồng thời, Người luôn coi trọng tình nhân ái, khoan dung. Lòng yêu thương mênh mông, sâu sắc đối với con người không chỉ ở phần tốt đẹp, phần thiện trong mỗi con người, mà còn ở những con người nhất thời họ có lầm lạc, còn nhỏ nhen, thấp kém. Chính điều đó đã làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ của kẻ thù, đã cảm hoá được nhiều nhân sĩ, trí thức, kể cả các quan lại cao cấp của chế độ cũ, một lòng một dạ đi theo cách mạng không quản ngại gian khổ, hy sinh. Đó là đạo đức, là văn minh của Đảng ta.

Như vậy, đạo đức cách mạng của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát đã trở thành chuẩn mực đạo đức chung, nền tảng của Đảng và Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.

XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Một là, nâng cao chuẩn mực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Đây là một trong những nội dung cơ bản, xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để mỗi tổ chức đảng thực sự là đạo đức, là văn minh.

Hai là, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Do đội ngũ cán bộ, đảng viên là người trực tiếp thực hiện nghị quyết của Đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp cần phải thường xuyên coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tập trung lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ và chính sách cán bộ. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định; tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên toàn diện, nhất là bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ không chỉ ở nhà trường mà còn ở ngay từng cơ quan, đơn vị. Có như vậy mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Ba là, cán bộ, đảng viên thấm nhuần đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị với nhiều nội dung phong phú và thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Đổi mới phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để mỗi tổ chức đảng thực sự là đạo đức, là văn minh.

Bốn là, cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động, rèn luyện mọi lúc, mọi nơi. 

Cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động, rèn luyện về lập trường, tư tưởng. Muốn xây dựng chi bộ tốt nhất thiết phải bồi dưỡng lập trường vô sản cho đảng viên, phải có ý thức giai cấp, đồng thời phải có lý luận cách mạng. Cho nên, cần phải chỉnh đốn Đảng, trong đó, coi trọng khâu kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ quy định về quản lý cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật của tổ chức nơi công tác. Cấp ủy, tổ chức đảng phải kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát định kỳ. Chủ động phát hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Xem xét, xử lý công minh, chính xác, kịp thời và kiên quyết những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

4. Gương người tốt, việc tốt; mô hình hay, cách làm hiệu quả

4.1. Đảng ủy Công an Huyện được Bí thư Huyện ủy có Thư khen là tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2022: 

Kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên tuyên truyền gương điển hình người tốt, việc tốt. Tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia về bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ; tổ chức đón rước 9.707 lượt công dân bị ảnh hưởng dịch bệnh từ các tỉnh, thành phố về địa phương được an toàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Hải quan, Biên phòng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh biên giới và phòng, chống xâm nhập, phá hoại.

Cấp mới 2.469 thẻ Căn cước công dân cho công dân trên địa bàn; tổ chức thu nhận 1.830 hồ sơ thẻ Căn cước công dân; cấp phát 109 thẻ thường trú cho người di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam.

Đăng tải, chia sẻ 132 bài viết trên trang fanpage “Dư luận xã hội Tân Hồng” tuyên truyền, cập nhật thông tin chính thống; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… thu hút được 28.513 lượt tương tác; viết, chia sẻ 74 tin, bài trên trang fanpage, facebook, zalo; báo cáo vi phạm 49 lượt tài khoản xấu, độc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4.2. Đảng ủy xã An Phước được Bí thư Huyện ủy có Thư khen là tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2022: 

Xây dựng kế hoạch hực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, trong đó chỉ đạo tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2021. Tổ chức thực hiện Chương trình hành động năm 2021 của Đảng bộ đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu.

Duy trì thực hiện tốt các mô hình: phát động mỗi đảng viên thực hành tiết kiệm theo gương Bác mỗi ngày tiết kiệm từ 1.000đ - 2.000đ/đảng viên, đến nay tiết kiệm được trên 98 triệu đồng, giúp đỡ cho đảng viên khó khăn vay làm ăn phát triển kinh tế; mô hình “Đoạn đường hoa” ấp An Tài dài 01km; mô hình “03 thông tin - 03 thu thập”; mô hình nhà hội viên Cựu chiến binh có bình chữa cháy có 13/13 hội viên ấp An Phát tham gia; Hội Nông dân với mô hình nuôi “Lươn thương phẩm”… Ngoài ra, Tâm Phát Hội quán hoạt động có hiệu quả.

Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng; thực hiện nghiêm mô hình Tổ nhân dân tự quản bảo vệ “Vùng Xanh” để kiểm soát người lạ mặt ra vào địa bàn, nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

4.3. Chi bộ Quân sự, Đảng ủy thị trấn Sa Rài được Bí thư Huyện ủy có Thư khen là tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2022: 

Kịp thời triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ và đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Tuyển quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu trên giao (04/04 quân); đăng ký nghĩa vụ lần đầu cho thanh niên tuổi 17 cho 54/54 thanh niên, đạt 100%. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng Dân quân đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đúng, đủ thành phần, nội dung, kết quả có 100% đạt yêu cầu. Góp sức “Ngày thứ bảy vì cộng đồng” trên 100 ngày công lao động, có trên 435 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; huy động hơn 30 chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với hơn 1.000 ngày công lao động; thực hiện tốt mô hình “Mỗi tháng 01 địa chỉ đồng đội” được 11 địa chỉ với hơn 90 ngày công lao động và vật chất trị giá hơn 5.000.000đ.

4.4. Chi hội Phụ nữ ấp Tuyết Hồng, Đảng ủy xã Tân Phước được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện khen là tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2022: 

Chi hội vận động hội viên phụ nữ thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”gắn với Cuộc vận động“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm đều đăng ký và bình xét đạt và vượt, có 12/12 tổ của Chi hội thực hiện đạt 100%. Vận động thành lập được 10 tổ “5 không 3 sạch” với 339 hội viên tham gia. Vận động cán bộ hội viên tham gia mô hình “tiết kiệm điện, ngày 3 sạch, tổ phụ nữ tìm hiểu pháp luật, tổ phụ nữ xách giỏ đi chợ hạn chế sử dụng túi ni long, câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ môi trường, tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế hộ gia đình”… mỗi năm huy động trên 50 triệu đồng giúp cho trên 120 lượt chị vay để hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình.

Vận động hội viên tham gia đóng góp quỹ ngày vì người nghèo, đạt chỉ tiêu trên giao. Vận động học bỗng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi sốt iền 500.000đ, và 15 suất quà cho học sinh học vượt khó học giỏi nhân ngày 1/6 và 5/9 với số tiền 3.500.000đ.

Chi hội đề ra nhiều giải pháp nhằm thu hút hội viên tạo sự gắn kết giữa các chị em hội viên và phụ nữ có cùng sở thích, nhu cầu với nhau, đồng thời giúp đỡ, hướng dẫn nhau. Từ đó, thu hút quần chúng phụ nữ tham gia vào tổ chức. Tổng số hội viên cuối năm là 317 hội viên, đến thời điểm hiện tại là 339 hội viên. Tổ chức sinh hoạt hội viên theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chi hội có 10/10 tổ hội.

 

 
 

TIN TRONG HUYỆN

 

 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022

1. Về kinh tế

Diện tích xuống giống lúa từ đầu năm đến nay 44.699 ha (tăng 118 ha so cùng kỳ), thu hoạch 23.237 ha (tăng 1.198 ha so cùng kỳ), năng suất bình quân đạt 67,3 tấn/ha (giảm 2,7 tấn/ha so cùng kỳ), sản lượng đạt 155.675 tấn (tăng 1.674 tấn so cùng kỳ)[12]. Hiện nay, có 14 Hợp tác xã và 95 Tổ hợp tác với hơn 7.629 tổ viên đang hoạt động; tổ chức Cuộc thi “Tìm giải pháp phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn Huyện” và Hội thi về Hội quán năm 2022. Huyện có thêm 02 xã Bình Phú và Tân Phước được Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, nâng tổng số toàn Huyện lên 06 xã; riêng xã Thông Bình và Tân Thành A đạt 17 tiêu chí.

Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên và tổ chức gặp gở, đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay có 71 hộ đăng ký hoạt động kinh doanh, với tổng vốn đăng ký 11,36 tỷ đồng và có 15 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn 49,36 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 223 doanh nghiệp; có 17 sản phẩm tiềm năng của 12 chủ thể đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2022, đến cuối năm Huyện sẽ có thêm ít nhất 04 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Tổng thu ngân sách 699,960/477,067 tỷ đồng, đạt 147% dự toán (tăng 28% so cùng kỳ); trong đó: thu ngân sách trên địa bàn 61,294/61,650 tỷ, đạt 99% dự toán (tăng 09% so cùng kỳ). Tổng chi ngân sách 321,121/475,967 tỷ đồng, chiếm 67% dự toán (tăng 14% so cùng kỳ).

Tổng vốn đầu tư 249,757 tỷ đồng (tăng 35 tỷ đồng so kế hoạch vốn đầu năm), đầu tư 42 danh mục công trình (trong đó 26 danh mục chuyển tiếp và 16 danh mục đầu tư mới)[13]; đã giải ngân được 56,586 tỷ đồng, đạt 22,66% kế hoạch vốn (tăng 16,76% so cùng kỳ). Đầu năm đến nay có 03 dự án đang trình xin chủ trương đầu tư của Tỉnh[14] và có 04 dự án nhà đầu tư đang quan tâm tìm hiểu[15].

2. Văn hoá - xã hội

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)[16]; thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân, trẻ em có cha, mẹ mất do dịch Covid-19 nhân dịp tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn[17].

Lao động xuất cảnh được 47/82 lao động, đạt 57% kế hoạch, giải quyết việc làm được 3.704/2.000 lao động, đạt 185% (tăng 1.348 lao động so với cùng kỳ).

Hoàn thành chương trình dạy học năm học 2021 - 2022 đúng theo quy định; tỷ lệ huy động học sinh năm học 2021 - 2022 đối với tất cả học sinh các cấp học trên địa bàn Huyện và Mẫu giáo 5 tuổi đạt 100% kế hoạch.

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 91,26/95,5%). Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, số ca mắc thấp hơn so với cùng kỳ và không có ca tử vong[18]. Tiếp nhận, bảo quản và tổ chức tiêm vắc xin cho người dân[19].

3. Về quốc phòng, an ninh và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên trật tự xã hội xảy ra 17 vụ[20]; phát hiện bắt giữ 06 vụ có hành vi vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; 04 vụ, 04 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 05 vụ, hậu quả làm chết 05 người, thiệt hại tài sản khoảng 12 triệu; tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2022 đạt chỉ tiêu Tỉnh giao với 90/90 quân đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh giao.

4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân toàn Huyện tiếp 166 lượt công dân (cấp huyện 55 lượt; cấp xã, thị trấn 111 lượt), tiếp nhận 14 đơn khiếu nại, tố cáo[21]. Đã giải quyết 10 đơn, còn 04 đơn đang giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Huyện uỷ tổ chức tiếp dân theo quy định nhưng không có công dân đến phản ánh, kiến nghị. Ngoài ra, Thường trực Huyện uỷ tiếp nhận (qua đường Bưu điện) 01 đơn đã chuyển đến cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo quy định.

 

 
 

TIN TRONG TỈNH

 

1. Tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022: Ước tính tốc độ tăng trưởng GRDP của Tỉnh đạt 3,83%; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 985.532 ngàn USD tăng 107,96% so với cùng kỳ năm trước; Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 471.059 ngàn USD bằng 268,55% so với cùng kỳ năm trước; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đến 30/06/2022 đạt 4.197.741 triệu đồng; Tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.628.906 triệu đồng, đạt 44,01% dự toán năm. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động thương mại dịch vụ gần như được phục hồi hoàn toàn, các chương trình khuyến mãi, lễ hội, kích cầu du lịch đã thúc đẩy sự phục hồi của thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của Tỉnh với mức tăng trưởng 9,35% trong 6 tháng đầu năm 2022. Từ đầu năm đến nay toàn Tỉnh đã tổ chức được 17 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 12/16 phiên theo kế hoạch của Tỉnh; 02 phiên kết nối trực tuyến với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 03 phiên tại doanh nghiệp), có 243 đơn vị trực tiếp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh (trong đó có 189 doanh nghiệp tham gia trực tiếp và 54 doanh nghiệp tham gia trực tuyến), tuyển sinh và có 5.734 lao động đến tham dự. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Đồng Tháp do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, kỳ thi diễn ra trong ngày 07 - 08 tháng 7, toàn Tỉnh có trên 15.000 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó: 13.623 thí sinh đang học lớp 12 hệ trung học phổ thông, 988 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, còn lại thí sinh tự do). Dự kiến tổ chức 30 điểm thi với 645 phòng thi. Các điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên ở 12 huyện, thành phố.

2. Đồng Tháp chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Mekong Startup lần I - năm 2022

Với chủ đề "Nông nghiệp sinh thái", mục tiêu của Diễn đàn là kết nối nguồn lực, hỗ trợ phát triển những sản phẩm, dự án khởi nghiệp, công nghệ - dịch vụ hỗ trợ (đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp) của tỉnh Đồng Tháp và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; chú trọng khuyến khích phát triển ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp và đổi mới sáng tạo; cung cấp các giải pháp, kết nối các thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp. Theo dự kiến, Diễn đàn sẽ được diễn ra với các hoạt động như: Hội thảo chuyên đề; không gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, giới thiệu các mô hình, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp và đổi mới sáng tạo; các buổi Work-shop về các chủ đề xoay quanh khởi nghiệp…

 

 
 

TIN TRONG NƯỚC

 

1. Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững; ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc và phát huy trách nhiệm của người dân cả nước trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 nêu rõ nội dung phong trào thi đua như sau:

Các bộ, ban, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua. Uỷ ban ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thi đua đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững.

Giải pháp thực hiện Phong trào thi đua là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Các bộ, ban, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cụm, khối thi đua căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; triển khai sâu rộng Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, tránh hình thức, lãng phí; sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025…

Tiến độ thực hiện: Năm 2021 - 2022, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Giai đoạn 2022 - 2025, các bộ, ban, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành khen thưởng hằng năm theo thẩm quyền. Năm 2023, các bộ, ban, ngành, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành sơ kết giữa kỳ và khen thưởng theo thẩm quyền. Năm 2025, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết Phong trào thi đua vào dịp tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giảm nghèo.

2. Xây dựng mô hình công dân học tập suốt đời

Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng phê duyệt Chương trình “xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” nêu rõ mục tiêu chung là: Thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả... trên cơ sở hình thành mô hình “Công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập. Mục tiêu cụ thể là: Phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam được học tập quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Phấn đấu đến năm 2030, tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam để hiểu rõ và triển khai hiệu quả các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”.

Để đạt các mục tiêu đó, cần tiến hành các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Xây dựng và hoàn thiện Bộ tiêu chí khung để áp dụng cho các đối tượng khác nhau. Tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống báo chí, bản tin, nội san, các trang tin điện tử của Hội Khuyến học các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm nhằm số hóa việc thu thập minh chứng, cho điểm, đánh giá, tổng hợp, báo cáo... việc thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo các mục tiêu của Chương trình. Tổ chức các hội nghị, tập huấn quán triệt Chương trình, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Chính phủ liên quan đến đổi mới giáo dục, đào tạo, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tập huấn triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập” cho những đối tượng trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau, phù hợp với trình độ học vấn và đặc điểm nghề nghiệp của họ…

 

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

 

1. Báo cáo “Tình trạng khí hậu toàn cầu năm 2021”

Ngày 18/5/2022, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đã công bố báo cáo “Tình trạng Khí hậu toàn cầu năm 2021”, cảnh báo bốn chỉ số biến đổi khí hậu chính đều lập các mức kỷ lục mới. Theo đó, báo cáo của WMO xác nhận 04 chỉ số gồm: Nồng độ khí nhà kính, mực nước biển dâng, nhiệt độ đại dương và axit hóa đại dương đều ở mức cao kỷ lục. Nguyên nhân của những hiện tượng trên là do các hoạt động của con người đã gây ra những thay đổi, tác động có hại và lâu dài đối với sự phát triển bền vững, các hệ sinh thái trên quy mô toàn cầu. Đại diện của WMO cho rằng, quá trình biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng. Mực nước biển dâng, sức nóng của đại dương và quá trình axit hóa sẽ tiếp diễn.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm đạt mục tiêu chuyển đổi các hệ thống năng lượng từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu xanh. Tình trạng thời tiết cực đoan và cuộc xung đột Nga - Ukraine đang thúc đẩy những nỗ lực chuyển đổi hệ thống năng lượng trên toàn cầu. Trong Tuyên bố kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) về bảo vệ khí hậu, năng lượng và môi trường vừa qua (diễn ra từ ngày 26 - 27/5/2022), nhóm các nước G7 nhất trí tới năm 2025 sẽ tăng gấp đôi nguồn lực tài chính cho các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ các nước này khắc phục thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Một điểm quan trọng được các bộ trưởng G7 thông qua là lần đầu tiên cam kết mục tiêu tạo ra nguồn điện không carbon tới năm 2035, hướng tới chấm dứt sử dụng điện than. Ngoài ra, G7 cũng sẽ chấm dứt tài trợ cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hoá thạch tới cuối năm 2022.

2. Một số tình hình thế giới thời gian gần đây

Bầu cử hội đồng xã, phường tại Campuchia năm 2022: Bầu cử hội đồng xã, phường khóa V, tại Campuchia diễn ra ngày 05/6/2022 là sự kiện chính trị quan trọng của Campuchia, tác động không nhỏ đến sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Campuchia cũng như quan hệ Việt Nam - Capuchia. Tham gia tranh cử có 17 chính đảng, giới thiệu 82.786 ứng cử viên chính thức trong đó có 25.963 ứng cử viên nữ tham gia tranh cử, với 23.602 điểm bầu cử trên cả nước và đã có 7.172.444 cử tri đi bầu trên tổng số 9.205.681 cử tri đăng ký, đạt tỷ lệ 77,91% để bầu ra 11.622 ghế uỷ viên hội đồng của 1.652 xã, phường trên cả nước. Kết quả, trong số 17 chính đảng tranh cử có 02 Đảng có số phiếu cao giành ghế Chủ tịch Hội đồng xã, phường, cụ thể: Đảng CPP, được 5.370.843 phiếu, tương đương 74,51% giữ chức Chủ tịch tại 1.648/1.652 xã, phường; Đảng Ngọn Nến, được 1.595.814 phiếu, tương đương 22,14%, xếp thứ hai và giữ chức Chủ tịch tại 04/1.652 xã, phường.

Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, nhiệm kỳ 2022 - 2023: Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong 01 năm kể từ ngày 13/9/2022. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Đại hội đồng có vai trò quan trọng, quyết định trong việc tổ chức và điều hành các sự kiện lớn cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, dẫn dắt xây dựng các văn kiện, tiến trình lớn của Liên hợp quốc. Đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại một trong sáu cơ quan chính của Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương với các nước, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đất nước, nhất là trong bối cảnh Kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc./.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Hồng

 

[1] Kế hoạch 106-KH/HU ngày 13/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

[2] Công văn số 704-CV/TU ngày 13/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

[3] Công văn số 715-CV/TU ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Công văn số: 343/UBND-THVX ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

[4] Kế hoạch số: 231/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp triển khai Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”.

[5] Công văn số: 583/UBND-KT ngày 22/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

[6] Công văn số 649-CV/HU ngày 14/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

[7] Công văn số 654-CV/HU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

[8] Kế hoạch 108-KH/HU ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

[9] Công văn số 574-CV/HU ngày 31/5/2022 của của Ban Thường vụ Huyện ủy.

[10] Kế hoạch số: 190/KH-UBND ngày 21/6/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng.

[11] Kế hoạch số: 191/KH-UBND ngày 21/6/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện tân Hồng.

[12] Diện tích liên kết tiêu thụ lúa đến nay 14.831/18.000 ha, đạt 82% kế hoạch (giảm 61 ha so cùng kỳ); diện tích lúa áp dụng phương pháp sản xuất giảm giá thành được 9.298/11.000 ha, đạt 85% kế hoạch (tăng 208 ha so cùng kỳ); diện tích lúa chất lượng cao 32.295/28.800 ha, đạt 112% kế hoạch (tăng 9.578 ha so cùng kỳ); sản xuất hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày được chú trọng phát triển, diện tích xuống giống đến nay 1.772 ha/3.300 ha (trong đó có 710 ha diện tích trồng cỏ nuôi bò), đạt 54% kế hoạch (giảm 849 ha so cùng kỳ 2021); toàn Huyện phát triển được 487 ha trồng cây ăn trái (có 22,5 ha trồng sầu riêng, 4,8 ha trồng cây ăn trái tập trung...).

[13] Trung ương thống nhất cho chủ trương kéo dài dự án Ổn định dân cư Dinh Bà với tổng số vốn 20 tỷ đồng và Tỉnh bổ sung 15 tỷ đồng cho dự án chống ngập úng thị trấn Sa Rài. Tiến độ triển khai thi công: Đang thi công 35 công trình, đang đấu thầu 06 công trình và đang thực hiện quy trình đầu tư 01 công trình.

[14] Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Hoa Lư đối với Dự án Khu dân cư và Dịch vụ du lịch Bàu Dong; Công ty TNHH Xinh Đại Dương và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quân Thiên Thanh đối với dự án Khu dân cư Thương mại và dịch vụ Tân Phước. Công ty Cổ phần 3 Đời Tân Hồng đầu tư dự án Xây dựng kho lạnh và Nhà máy chế biến thủy sản TH3.

[15] Công ty Cổ phần Địa ốc C&T (Dự án khu đô thị phía Tây Nam thị trấn Sa Rài); Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Dự án khu công nghiệp Tân Phước và mở rộng thị trấn phía Tây Nam); Công ty CP kết nối Bảo hiểm Việt Nam (Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân hữu cơ và bê tông nhẹ); Công ty TNHH MTV Hà Kim Giang (Dự án đầu tư khu nhà phố thương mại Giồng Găng).

[16] Tiếp tục mở cửa trụ sở Huyện uỷ, UBND Huyện để nhân dân vào tham quan, chụp ảnh lưu niệm nhân dịp tết Nhâm Dần năm 2022, qua 04 ngày mở cửa có hơn 1.000 lượt khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Ngoài ra, còn có các hoạt động tại các khu vui chơi, giải trí trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Huyện; khu du lịch Nam Hương (Thị trấn Sa Rài).

[17] Tổ chức cấp quà 1.073 hộ nghèo, mức hỗ trợ 200.000 đồng/hộ, với số tiền 214.600.000 đồng. Ngoài ra, phối hợp với UBMTTQ Huyện vận động các tổ chức chính trị xã hội, các cá nhân và các mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ được 1.151 xuất quà cho hộ cận nghèo, 1.484 xuất quà cho hộ nghèo và 4.525 xuất cho đối tượng khó khăn mỗi xuất trị giá 300.000 đồng và 2.414 đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội, mức hỗ trợ 200.000 đồng/người, với số tiền: 228.000.000 đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện hỗ trợ 30 xuất cho đối tượng BTXH, mức hỗ trợ 500.000đ/xuất, với tổng số tiền là 15.000.000 đồng.

[18] Trong 06 tháng đầu năm có 277 ca dương tính mới, nâng tổng số từ trước đến nay lên 2.127 ca.

[19] Tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid-19 (1) Người trên 18 tuổi: Tiêm mũi 1 đạt 99,8%; tiêm mũi 2 đạt 98,35%; tiêm mũi bổ sung 99,70%; mũi nhắc lại đạt 62,58%; mũi nhắc lại 2 (mũi 4) đạt 1,57%; (2) Người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi: tiêm mũi 1 đạt 97,86%; tiêm mũi 2 đạt 103,74%; (3) cho trẻ em từ 5 đến đưới 12 tuổi: Tiêm mũi 1 đạt 63,17%; tiêm mũi 2 đạt 20,95%. 

[20] Triệt xóa 17 vụ, tham gia đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài ăn thua bằng tiền, tang vật tiền VN: 110.255.000 đồng (92 xe mô tô, 65 con gà, 54 điện thoại di động, 105 bộ bài tây 52 lá).

[21] Triển khai, tiến hành thanh tra hành chính 02 cuộc: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Trường MG Tân Công Chí và Tiểu học Tân Phước; thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vc-xin, thuốc; việc sử dụng các nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh giảm 01 cuộc thanh tra hành chính tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Huyện về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với UBND xã Tân Phước trong việc quản lý, điều hành, sắp xếp, bố trí các tiểu thương tại chợ Giồng Găng.

Tác giả: Lê Quốc Vinh
Bài tin liên quan