Friday, 09/12/2022 - 11:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG

Danh sách học sinh chính thức năm học 2021-2022

Danh sách học sinh chính thức năm học 2021-2022

Nhà trường niêm yết danh sách học sinh chính thức năm học 2021-2022. Thời gian tựu trường cụ thể và các hoạt động cho năm học mới nhà ườnường sẽ thông báo chính thức trên trang web của trường THPT Tân Hồng tại địa chỉ http://thpttanhong.edu.vn

         Lê Quốc Vinh - Phó Hiệu trưởng (0902830201)

Tác giả: Họ tên: Lê Quốc Vinh, Phó Hiệu trưởng
Nguồn:thpttanhong.vn Copy link
Bài tin liên quan