Friday, 09/12/2022 - 14:08|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG

Quy định thực hiện đồng phục học sinh năm học 2021 - 2022

Quy định thực hiện đồng phục học sinh năm học 2021 - 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Trường THPT Tân Hồng quy định thực hiện đồng phục học sinh từ năm học 2021-2022 như sau:
1. Đồng phc hc sinh đi học bui sáng c3 khi lp (10,11 và 12)
Năm học 2021-2022, nhà trường thống nhất với Ban đại diện CMHS để cho
cha, mẹ học sinh tự trang bị theo quy định. Cụ thể như sau:
- Nam: Áo sơ mi trắng, quần tây màu xanh sậm hoặc màu đen.
- N: Áo dài màu trắng truyền thống.
2. Đồng phc qun, áo hc môn Thdc, QP-AN và hc các bui chiu.
- Khối 12 và 11 thì sử dụng đồng phục thể dục từ năm học trước.
- Khối 10 nhà trường và Ban đại diện CMHS chọn màu và kiểu đồng phục
thể dục. Sau khi ổn định lớp, nhà trường sẽ cho học sinh đăng ký mua theo quy
định.
3. Thi gian thc hin đồng phc
- Khối lớp 11 và 12 thực hiện từ ngày tựu trường
- Khối 10 thực hiện chậm nhất 20 ngày sau ngày tựu trường (trong thi
gian đầu tngày tựu trường hc sinh (cnam và nữ) đi học bui sáng mặc áo sơ
mi trng, qun tây màu xanh sm hoặc màu đen. Hc môn Thdc, QP-AN và hc
các bui chiu mc áo thdc lớp 9 năm học 2020-2021.

(file đính kèm)
 

Tác giả: Dương Hữu Tùng - PHT
Nguồn:thpttanhong.vn Copy link
Bài tin liên quan