Wednesday, 06/07/2022 - 01:44|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG

Trường THPT Tân Hồng dạy trực tuyến

Ngày 6/9/2021 trường THPT Tân Hồng bắt đầu tổ chức dạy học trực tuyến. Nhìn chung học sinh tham gia khá tích cực.

Tác giả: Họ tên: Lê Quốc Vinh, Phó Hiệu trưởng
Bài tin liên quan