Thứ sáu, 09/12/2022 - 12:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Quy chế chuyên môn năm học 2022-2023
Ngày bắt đầu: 05/08/2022 Ngày hết hạn: 26/08/2022
Xem góp ý Tiếp thu góp ý